Alumn
Medlemsregister


Anmälan

Här kan du anmäla ditt intresse för medlemskap i alumnidatabasen.
När ansökan har behandlats kommer du att få en bekräftelse till den e-postadress som du anger. Genom att logga in i databasen kan du söka efter andra alumner, samt hålla dina egna uppgifter aktuella. För inträde till kårhuset Boulogner får Sexmästeriet en uppdatering av registret vid varje läsårsstart.

Om du har registrerat dig tidigare ska du inte registrera dig igen, eftersom risken är stor att du blir dubbelt registrerad. Om du har frågor om din registrering, skicka ett email till alumn@his.se.

I och med att du anmäler dig nedan innebär det att du ger ditt explicita godkännande till att de uppgifter du anger kan läsas av andra som har åtkomst till registret.

Obligatoriska fält markeras med (*)

Personinformation
Observera att vissa funktioner kräver att JavaScript är påslaget!

Födelsedatum*(första 6 siffrorna i ditt personnummer)

Förnamn*
Efternamn*

Önskat användarnamn*?

Telefonnummer

Hem
Mobil

Adress*

Land*

E-post

Privat hemsida

Utbildningsdata

Linje/Program
*?
Annat:

Startår *     Slutår

Alumniverksamheter?

Alla medlemmar är automatiskt med i Di Gamles Tradition.

Alumni Export Alumni Sexmästeri
Sköekon Alumni Alumni Media
Alumni Dhisk Histek alumni
Alumni Kvhis De Onda, Di Gamle, De Fula - Stockholm
Alumni Spex Alumni Göteborg
Alumni TT-kåren Alumni börsutskott

Jobberbjudanden

Intresserad av jobberbjudanden

Arbetsgivarinformation

Företag

Moderbolag eller koncern

Företagsadress

Land

Företagets hemsida

Titel

Arbetsuppgift, ansvar

Bransch

Lösenord

Lösenord*?

(minst 6 tecken)

Lösenord igen*